۱۳۹۸/۰۲/۲۹

ثبت رکورد جهانی چیدن عنصرهای جدول دوره‌ای

ویلاس پُل، استاد دانشگاه پردیو آمریکا رکورد جهانی گینس را برای مرتب کردن همۀ ۱۱۸ عنصر جدول دوره‌ای در کوتاه‌ترین زمان ثبت کرد. او این جدول […]