۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عنصرهای بدن ما از کجا آمده‌اند؟

۰۰rx online شاید شنیده باشید که می‌گویند همه ما از غبار ستاره‌ای ساخته شده‌ایم. این گفتۀ کاملاً دقیقی است، زیرا بیشتر عنصرهایی که بدن انسان را […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

مراحل تولد یک عنصر تازه

۰۰rx online تصویر بالا تاریخچه کشف عنصرهای جدول دوره‌ای را نشان می‌دهد. در هر دورۀ زمانی عنصرهای جدیدی کشف شده‌اند تا جدول دوره‌ای به شکل امروزی […]
۱۳۹۸/۰۳/۰۶

عنصرهای شیمیایی بر چه اساس نام‌گذاری شده‌اند؟

۰۰rx online در حال حاضر ۱۱۸ عنصر شیمیایی را می‌شناسیم که جدول دوره‌ای را تا تناوب هفتم کامل کرده‌اند. جدیدترین اعضای این جدول، چهار عنصر ۱۱۳، […]