۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عنصرهای بدن ما از کجا آمده‌اند؟

۰۰ شاید شنیده باشید که می‌گویند همه ما از غبار ستاره‌ای ساخته شده‌ایم. این گفتۀ کاملاً دقیقی است، زیرا بیشتر عنصرهایی که بدن انسان را تشکیل […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

مراحل تولد یک عنصر تازه

۰۰تصویر بالا تاریخچه کشف عنصرهای جدول دوره‌ای را نشان می‌دهد. در هر دورۀ زمانی عنصرهای جدیدی کشف شده‌اند تا جدول دوره‌ای به شکل امروزی خود، با […]
۱۳۹۸/۰۳/۰۶

عنصرهای شیمیایی بر چه اساس نام‌گذاری شده‌اند؟

۰۰در حال حاضر ۱۱۸ عنصر شیمیایی را می‌شناسیم که جدول دوره‌ای را تا تناوب هفتم کامل کرده‌اند. جدیدترین اعضای این جدول، چهار عنصر ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۱۷ […]