نویسنده سایت

۱۳۹۸/۰۲/۱۵

مراحل تولد یک عنصر تازه

تصویر بالا تاریخچه کشف عنصرهای جدول دوره‌ای را نشان می‌دهد. در هر دورۀ زمانی عنصرهای جدیدی کشف شده‌اند تا جدول دوره‌ای به شکل امروزی خود، با […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۵

عنصرهای بدن ما از کجا آمده‌اند؟

شاید شنیده باشید که می‌گویند همه ما از غبار ستاره‌ای ساخته شده‌ایم. این گفتۀ کاملاً دقیقی است، زیرا بیشتر عنصرهایی که بدن انسان را تشکیل می‌دهند، […]